Водоустойчиви Часовници

В следствие от силен удар вашият часовник може да загуби своята водоустойчивост, без изобщо да разберете. Следователно, ако възнамерявате да го използвате под вода, проверявайте неговата водоустойчивост поне веднъж на всеки 12 месеца. Ако поради някаква причина корпусът трябва да бъде отворен, помолете своя представител на фирма „ТЕО” ЕООД да провери водонепропускливите уплътнения около коронката и на гърба на корпуса, и да ги подмени, ако е необходимо.

Дъжд и миене на ръце Душ и миене на чинии Плуване Плуване на по-големи дълбочини
3 ATM X X X
5 ATM X X X
10 ATM X
20 ATM

3 ATM = 30 метра І 5 ATM = 50 метра І 10 ATM = 100 метра І 20 ATM = 200 метра